Wednesday, October 31, 2007

Thơ Mùa Thu

THU HUYỀN

Trời đất sang thu chuyển dạ sầu,
Ngày dài quyến luyến cảnh đêm thâu,
sông hồ cô tịch vùng biên giới,
rừng núi hoang vu chốn địa đầu.
cành lá xác xơ chiều ảm đạm,
cỏ cây nghiêng ngả dạ thương đau,
Hỡi ai gậm nhấm tháng ngày cũ,
có biết thời gian đã thay màu ?!

THU SẮC
Cả một trời thu rộn sắc màu,
tím xanh váng đỏ trắng pha nâu,
lá vàng đeo đẳng trên cành cũ,
lá xám dập dồn dưới gốc sâu.
từng cánh chim chiều khoe cánh lạ,
một bầy ngựa sớm hí giang đầu,
Hỡi ai đang đón mùa thu chết,
đợi tới thu tàn sao có nhau ?!

THU KHÔNG

Thu sang khoe sắc khắp non sông
cành lá chen vai dưới nắng hồng,
Màu áo cà sa trùm vạn vật,
oan hồn thập giới ngập không trung,
Khói sương mờ mịt hồn nhân thế,
Mây gió đẩy đưa dáng cửu trùng,
Giữa cảnh ‘sắc không’ muôn diệu vợi,
có ai lưu luyến cõi thu không ?!

vân thanh

No comments: