Friday, November 14, 2008

Đây là những lời khuyên đáng ghi nhớ ...

Một Thiên Thần nói, ‘Không bao giờ vay mượn ở tương lai. Nếu bạn lo lắng cho những gì có thể xẩy đến ngày mai, và điều ấy không xẩy ra thì bạn lo vô ích. Dù cho điều ấy có xẩy ra thì bạn đã phải lo tới hai lần.

1. Hãy cầu nguyện.
2. Đi ngủ đúng giờ.
3. Thức giậy đúng giờ để có thể bắt đầu một ngày mới không hối hả.
4. Hãy từ chối các dự án không thích hợp với lịch trình của bạn, hay có thể làm cho bạn điên đầu.
5. Hãy trao phó các trách vụ cho những ai có khả năng dưới quyền mình.
6. Hãy làm cho đời sống của bạn giản dị và không rắc rối.
7. Ít đi có nghĩa là nhiều hơn (Mặc dầu một thường không đủ, mà hai thường quá nhiều)
8. Dành nhiều thì giờ để làm việc và đi đây đó