Friday, March 2, 2007

FORGIVEN

1 comment:

Anonymous said...

Lạy Chúa, xin tha lỗi cho chúng con ... Xin Chúa giúp chúng con được trở nên thân tình với Chúa hơn trong Mùa chay này. AMEN