Tuesday, August 19, 2008

Gieo và Gặt

Nếu bạn gieo Thành Thật , bạn sẽ gặt Lòng Tin
Nếu bạn gieo Lòng Tốt , bạn sẽ gặt Thân Thiện
Nếu bạn gieo Khiêm Tốn , bạn sẽ gặt Cao Thượng
Nếu bạn gieo Kiên Nhẫn , bạn sẽ gặt Chiến Thắng
Nếu bạn gieo Cân Nhắc , bạn sẽ gặt Hoà Thuận
Nếu bạn gieo Chăm Chỉ , bạn sẽ gặt Thành Công
Nếu bạn gieo Tha Thứ , bạn sẽ gặt Hoà Giải
Nếu bạn gieo Cởi Mở , bạn sẽ gặt Thân Mật
Nếu bạn gieo Chịu Đựng , bạn sẽ gặt Cộng Tác
Nếu bạn gieo Niềm Tin , bạn sẽ gặt Phép Màu

Nhưng:
Nếu bạn gieo Dối Trá , bạn sẽ gặt Phiền Muội
Nếu bạn gieo Ích Kỉ , bạn sẽ gặt Cô Đơn
Nếu bạn gieo Kiêu Hãnh , bạn sẽ gặt huỷ Diệt
Nếu bạn gieo Đố Kị , bạn sẽ gặt Phiền Muội
Nếu bạn gieo Lười Biếng , bạn sẽ gặt Mụ mẫm
Nếu bạn gieo Đắng Cay , bạn sẽ gặt Cô Lập
Nếu bạn gieo Tham Lam , bạn sẽ gặt Tổn Hại
Nếu bạn gieo Tầm Phào , bạn sẽ gặt Kẻ Thù
Nếu bàn gieo Lo Lắng , bạn sẽ gặp Âu Lo
Nếu bạn gieo Tội Lỗi , bạn sẽ gặt Tội Lỗi

*Vì vậy , hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay nó sẽ quyết định những gì bạn sẽ gặt vào ngày mai.