Sunday, November 16, 2008

Xin Cho Tôi (Trịnh Công Sơn)


Xin cho tôi (video)
Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Thể hiện: Phương Vy