Saturday, November 29, 2008

Whispers

The man whispered, "God, speak to me" and a meadowlark sang.

But, the man did not hear.


So the man yelled, "God, speak to me" and the thunder rolled across the sky.


But, the man did not listen.

The man looked around and said, "God let me see you." And a star shined brightly.

But the man did not see.

And, the man shouted, "God show me a miracle." And, a life was born.


But, the man did not notice.

So, the man cried out in despair, "Touch me God, and let me know you are here."

Whereupon, God reached down and touched the man. But, the man brushed the butterfly away .

and walked on.

I found this to be a great reminder that God is always around us in the little and simple things that we take for granted ... even in our electronic age.

So I would like to add one more:

The man cried, "God, I need your help!" And an e-mail arrived reaching out with good news and encouragement.

But, the man deleted it and continued crying .

Don't miss out on a blessing because it isn't packaged the way that you expect.


My instructions were to send this to people that I wanted God to bless and I picked you. Won't you please pass this to people you want to be blessed.

Have A Happy Day!

Saturday, November 22, 2008

Abraham Lincoln's Letter to His Son's Teacher

He will have to learn, I know,
that all men are not just,
all men are not true.
But teach him also that
for every scoundrel there is a hero;
that for every selfish Politician,
there is a dedicated leader...
Teach him for every enemy there is a friend,

Steer him away from envy,
if you can,
teach him the secret of
quiet laughter.

Let him learn early that
the bullies are the easiest to lick...
Teach him, if you can,
the wonder of books...
But also give him quiet time
to ponder the eternal mystery of birds in the sky,
bees in the sun,
and the flowers on a green hillside.

In the school teach him
it is far honourable to fail
than to cheat...
Teach him to have faith
in his own ideas,
even if everyone tells him
they are wrong...
Teach him to be gentle
with gentle people,
and tough with the tough.

Try to give my son
the strength not to follow the crowd
when everyone is getting on the bandwagon...
Teach him to listen to all men...
but teach him also to filter
all he hears on a screen of truth,
and take only the good
that comes through.

Teach him if you can,
how to laugh when he is sad...
Teach him there is no shame in tears,
Teach him to scoff at cynics
and to beware of too much sweetness...
Teach him to sell his brawn
and brain to the highest bidders
but never to put a price-tag
on his heart and soul.

Teach him to close his ears
to a howling mob
and to stand and fight
if he thinks he's right.
Treat him gently,
but do not cuddle him,
because only the test
of fire makes fine steel.

Let him have the courage
to be impatient...
let him have the patience to be brave.
Teach him always
to have sublime faith in himself,
because then he will have
sublime faith in mankind.

This is a big order,
but see what you can do...
He is such a fine fellow, my son!

-- Abraham Lincoln
(Trích từ Internet)

--------
La lettre d'Abraham Lincoln
au professeur de son fils

Il aura à apprendre, je sais,
que les hommes ne sont pas tous justes,
ne sont pas tous sincères.
Mais enseignez-lui aussi
que pour chaque canaille il y a un héros;
que pour chaque politicien égoïste,
il y a un dirigeant dévoué…
Enseignez-lui que pour chaque ennemi il y a un ami,

Éloignez le de l'envie,
si vous pouvez,
enseignez lui le secret
du sourire calme.

Qu’il apprenne de bonne heure
que les despotes sont les plus faciles à flatter…
Enseignez-lui, si vous pouvez,
les merveilles des livres…
Mais laissez-lui un temps tranquille
pour considérer le mystère éternel des oiseaux dans le ciel,
des abeilles au soleil,
et des fleurs au flanc d’un coteau vert.

À l'école, enseignez-lui
qu’il est bien plus honorable d'échouer
que de tricher…
Enseignez-lui à avoir la foi
en ses propres idées,
même si tout le monde lui dit
qu’elles sont erronées…
Enseignez-lui à être doux
avec les doux,
et dur avec les durs.

Essayez de donner à mon fils
la force de ne pas suivre la foule
quand tout le monde se laisse entrainer…
Enseignez-lui à écouter tous les hommes
mais enseignez-lui aussi à filtrer
tout ce qu'il entend à travers l’écran de la vérité,
et à recueillir seulement les bonnes choses
qui y passent.

Enseignez-lui si vous pouvez,
à rire quand il est triste…
Enseignez-lui qu’il n'est aucune honte à pleurer,
Enseignez-lui à se moquer des cyniques
et à prendre garde devant une douceur excessive…
Enseignez-lui à vendre ses muscles
et son cerveau au plus haut prix,
mais à ne jamais fixer un prix
à son coeur et à son âme.

Enseignez-lui à fermer les oreilles
devant la foule qui hurle
et à se tenir ferme et combattre
s'il pense avoir raison.
Traitez-le doucement,
mais ne le dorlotez pas,
parce que seul l’épreuve
du feu forme un acier fin.

Qu’il ait le courage
d'être impatient
et la patience d’être courageux.
Enseignez-lui toujours
à avoir une immense confiance en lui même,
parce que dès lors, il aura
une immense confiance envers l'humanité.

C'est une grande exigence,
mais voyez ce que vous pouvez faire…
Il est un si bon garçon, mon fils!

==================================
“Xin thầy dạy cho con tôi”

Tóm: Nghĩ đến sứ mạng Nhà Giáo, chúng tôi xin trích lại ở đây Thư Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con ông theo học, để chúng ta cùng suy nghĩ.

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô-la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quí giá hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên hè phố …
Xin thầy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất …
Xin thầy giúp cho cháu thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thủa của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh.
Ở trường xin thầy dạy cho cháu biết chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân; dù tất cả mọi người xung quanh cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…
Xin thầy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin dạy cho cháu biết lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
Xin dạy cho cháu biết mỉm cười khi buồn bã… Xin dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
Xin dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét…và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.
Xin đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình… Con trai tôi quả là một cậu bé tuyệt vời.

Nhạc Đạo Việt Nam

Nhạc Đạo VN

I Was There!


Wednesday, November 19, 2008

God does exist!

This is one of the best explanations of why God allows pain and suffering that I have seen...

A man went to a barbershop to have his hair cut and his beard trimmed.

As the barber began to work, they began to have a good conversation.

They talked about so many things and various subjects.

When they eventually touched on the subject of God, the barber said:

- "I don't believe that God exists."
- “Why do you say that?" asked the customer.
- "Well, you just have to go out in the street to realize that God doesn't exist. Tell me, if God exists, would there be so many sick people? Would there be abandoned children? If God existed, there would be neither suffering nor pain. I can't imagine a loving God who would allow all of these things."

The customer thought for a moment, but didn't respond because he didn't want to start an argument.

The barber finished his job and the customer left the shop.

Just after he left the barbershop, he saw a man in the street with long, stringy, dirty hair and an untrimmed beard.

He looked dirty and unkempt. The customer turned back and entered the barber shop again and he said to the barber:

- "You know what? Barbers do not exist."

- "How can you say that?" asked the surprised barber.

- "I am here, and I am a barber. And I just worked on you!"

- "No!" the customer exclaimed. "Barbers don't exist because if they did, there would be no people with dirty long hair and untrimmed beards, like that man outside."

- "Ah, but barbers DO exist! That's what happens when people do not come to me."

- "Exactly!" affirmed the customer. "That's the point! God, too, DOES exist! That's what happens when people do not go to Him and don't look to Him for help. That's why there's so much pain and suffering in the world."

If you think God exists, send this to other people---

If you think God does not exist, delete it!

BE BLESSED & BE A BLESSING TO OTHERS !!!!!!!

Sunday, November 16, 2008

Xin Cho Tôi (Trịnh Công Sơn)


Xin cho tôi (video)
Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Thể hiện: Phương Vy

Friday, November 14, 2008

Đây là những lời khuyên đáng ghi nhớ ...

Một Thiên Thần nói, ‘Không bao giờ vay mượn ở tương lai. Nếu bạn lo lắng cho những gì có thể xẩy đến ngày mai, và điều ấy không xẩy ra thì bạn lo vô ích. Dù cho điều ấy có xẩy ra thì bạn đã phải lo tới hai lần.

1. Hãy cầu nguyện.
2. Đi ngủ đúng giờ.
3. Thức giậy đúng giờ để có thể bắt đầu một ngày mới không hối hả.
4. Hãy từ chối các dự án không thích hợp với lịch trình của bạn, hay có thể làm cho bạn điên đầu.
5. Hãy trao phó các trách vụ cho những ai có khả năng dưới quyền mình.
6. Hãy làm cho đời sống của bạn giản dị và không rắc rối.
7. Ít đi có nghĩa là nhiều hơn (Mặc dầu một thường không đủ, mà hai thường quá nhiều)
8. Dành nhiều thì giờ để làm việc và đi đây đó

Tuesday, November 11, 2008

MUỜI ÐẶC ÐIỂM CỦA NGUỜI VIỆT NAM

Do Viện nghiên cứu xã hội Mỹ dánh giá về nguời Việt Nam Post dể tham khảo và tự nhìn nhận bản thân mình.

1. Cần cù lao dộng song dễ thỏa mãn nên tâm lý huởng thụ còn nặng.

2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất dối phó, thiếu tầm tu duy dài hạn, chủ dộng.

3. Khéo léo, song không duy trì dến cùng (ít quan tâm dến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).

4. Vừa thực tế, vừa mo mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.

5. Ham học hỏi, có khả nang tiếp thu nhanh, song ít khi học "dến dầu dến duôi" nên kiến thức không hệ thống, mất co bản.

Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi nguời Việt Nam (nhỏ học vì gia dình, lớn lên học vì si diện, vì kiếm công an việc làm, ít vì chí khí, dam mê)

6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.

7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (si diện, khoe khoang, thích hon dời).

8. Có tinh thần doàn kết, tuong thân, tuong ái, song hầu nhu chỉ trong những hoàn cảnh, truờng hợp khó khan, bần hàn.

Còn trong diều kiện sống tốt hon, giàu có hon thì tinh thần này rất ít xuất hiện.

9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, dánh mất dại cục.

10. Thích tụ tập, nhung lại thiếu tính liên kết dể tạo ra sức mạnh .

Cùng một việc, một nguời làm thì tốt, ba nguời làm thì kém, bảy nguời làm thì hỏng.

TÌNH YÊU THA NHÂN

Khi tôi biết tôi không hoàn hảo,
Có nghĩa rằng, nhiều thiếu sót trong đời !
Khi tôi biết đời là hư ảo !
Thì đâu cần tích trữ đầy, vơi?

Có cần chăng, đem bao tình quyến luyến,
Trao muôn người đổi lại lòng yêu thương,
Những gì có, hân hoan trao hiến,
Cho từng ngày không thoáng nét buồn vương.

Dù tình cho đi không bao gìơ lấy lại,
Nhưng, nào ai nhận chẳng một chút vấn vương?
Mà một chút trong tháng ngày ngục tối !
Cũng cộng thêm hồng phúc về Thiên Đường.

Kìa ! Một ngày chỉ còn đôi tay trắng!
Mang gì theo, chỉ duy nhất ân tình,
Đã gửi trao buổi sinh thời tốt bụng,
Được THA NHÂN trả cho cuộc tái sinh.

Nên cho đi là sẽ nhận nhiều nhất,
Từ bao người gom góp từng ngày qua,
Để một chút hiến trao, cũng chẳng mất,
Mà nhận lại vô vàn: LÒNG XÓT THA.

Virginia, Tháng Các Linh Hồn 11/08.
ĐẠO TỬ.

Monday, November 3, 2008

Terry Fox: "The Marathon of Hope"Terrance Stanley "Terry" Fox, CC (July 28, 1958 – June 28, 1981) was a Canadian humanitarian, athlete, and cancer treatment activist. He became famous for the Marathon of Hope, a cross-Canada run to raise money for cancer research, which Fox ran with one prosthetic leg. He is considered one of Canada's greatest heroes of the 20th century and is celebrated internationally every September as people participate in the Terry Fox Run, the world's largest one-day fundraiser for cancer research.[terryfoxrun.org] Terry Fox was born in Winnipeg, Manitoba, and raised in Port Coquitlam, British Columbia, a community near Vancouver on Canada's west coast. An active teenager involved in many sports, Terry was only 18 years old when he was diagnosed with osteogenic sarcoma (bone cancer) and forced to have his right leg amputated 15 centimetres (six inches) above the knee in 1977.
While in hospital, Terry was so overcome by the suffering of other cancer patients, many of them young children, that he decided to run across Canada to raise money for cancer research.

He would call his journey the Marathon of Hope.

After 18 months and running over 5,000 kilometres (3,107 miles) to prepare, Terry started his run in St. John’s, Newfoundland on April 12, 1980 with little fanfare. Although it was difficult to garner attention in the beginning, enthusiasm soon grew, and the money collected along his route began to mount. He ran 42 kilometres (26 miles) a day through Canada's Atlantic provinces, Quebec and Ontario.

It was a journey that Canadians never forgot.

However, on September 1st, after 143 days and 5,373 kilometres (3,339 miles), Terry was forced to stop running outside of Thunder Bay, Ontario because cancer had appeared in his lungs. An entire nation was stunned and saddened. Terry passed away on June 28, 1981 at age 22.

The heroic Canadian was gone, but his legacy was just beginning.

To date, more than $400 million has been raised worldwide for cancer research in Terry's name through the annual Terry Fox Run, held across Canada and around the world.