Tuesday, November 11, 2008

MUỜI ÐẶC ÐIỂM CỦA NGUỜI VIỆT NAM

Do Viện nghiên cứu xã hội Mỹ dánh giá về nguời Việt Nam Post dể tham khảo và tự nhìn nhận bản thân mình.

1. Cần cù lao dộng song dễ thỏa mãn nên tâm lý huởng thụ còn nặng.

2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất dối phó, thiếu tầm tu duy dài hạn, chủ dộng.

3. Khéo léo, song không duy trì dến cùng (ít quan tâm dến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).

4. Vừa thực tế, vừa mo mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.

5. Ham học hỏi, có khả nang tiếp thu nhanh, song ít khi học "dến dầu dến duôi" nên kiến thức không hệ thống, mất co bản.

Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi nguời Việt Nam (nhỏ học vì gia dình, lớn lên học vì si diện, vì kiếm công an việc làm, ít vì chí khí, dam mê)

6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.

7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (si diện, khoe khoang, thích hon dời).

8. Có tinh thần doàn kết, tuong thân, tuong ái, song hầu nhu chỉ trong những hoàn cảnh, truờng hợp khó khan, bần hàn.

Còn trong diều kiện sống tốt hon, giàu có hon thì tinh thần này rất ít xuất hiện.

9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, dánh mất dại cục.

10. Thích tụ tập, nhung lại thiếu tính liên kết dể tạo ra sức mạnh .

Cùng một việc, một nguời làm thì tốt, ba nguời làm thì kém, bảy nguời làm thì hỏng.

TÌNH YÊU THA NHÂN

Khi tôi biết tôi không hoàn hảo,
Có nghĩa rằng, nhiều thiếu sót trong đời !
Khi tôi biết đời là hư ảo !
Thì đâu cần tích trữ đầy, vơi?

Có cần chăng, đem bao tình quyến luyến,
Trao muôn người đổi lại lòng yêu thương,
Những gì có, hân hoan trao hiến,
Cho từng ngày không thoáng nét buồn vương.

Dù tình cho đi không bao gìơ lấy lại,
Nhưng, nào ai nhận chẳng một chút vấn vương?
Mà một chút trong tháng ngày ngục tối !
Cũng cộng thêm hồng phúc về Thiên Đường.

Kìa ! Một ngày chỉ còn đôi tay trắng!
Mang gì theo, chỉ duy nhất ân tình,
Đã gửi trao buổi sinh thời tốt bụng,
Được THA NHÂN trả cho cuộc tái sinh.

Nên cho đi là sẽ nhận nhiều nhất,
Từ bao người gom góp từng ngày qua,
Để một chút hiến trao, cũng chẳng mất,
Mà nhận lại vô vàn: LÒNG XÓT THA.

Virginia, Tháng Các Linh Hồn 11/08.
ĐẠO TỬ.