Tuesday, November 11, 2008

TÌNH YÊU THA NHÂN

Khi tôi biết tôi không hoàn hảo,
Có nghĩa rằng, nhiều thiếu sót trong đời !
Khi tôi biết đời là hư ảo !
Thì đâu cần tích trữ đầy, vơi?

Có cần chăng, đem bao tình quyến luyến,
Trao muôn người đổi lại lòng yêu thương,
Những gì có, hân hoan trao hiến,
Cho từng ngày không thoáng nét buồn vương.

Dù tình cho đi không bao gìơ lấy lại,
Nhưng, nào ai nhận chẳng một chút vấn vương?
Mà một chút trong tháng ngày ngục tối !
Cũng cộng thêm hồng phúc về Thiên Đường.

Kìa ! Một ngày chỉ còn đôi tay trắng!
Mang gì theo, chỉ duy nhất ân tình,
Đã gửi trao buổi sinh thời tốt bụng,
Được THA NHÂN trả cho cuộc tái sinh.

Nên cho đi là sẽ nhận nhiều nhất,
Từ bao người gom góp từng ngày qua,
Để một chút hiến trao, cũng chẳng mất,
Mà nhận lại vô vàn: LÒNG XÓT THA.

Virginia, Tháng Các Linh Hồn 11/08.
ĐẠO TỬ.

No comments: