Wednesday, March 28, 2007

Cầu Nguyện

Trưóc ngôi cao, con nguyện cầu tha thiết,

Nỗi u hoài, Người có biết Chúa ơi,

Siêng đọc kinh, đi lễ..bởi một người,

Con trót dại đem hết lòng yêu mến…

(Trích thơ Nguyện Cầu của Hoài Châu)

No comments: