Wednesday, March 28, 2007

Bố Con


BỐ CON

Ảnh của Lm. Phạm T Tri

Lòng con chỉ ước mong sao

Cha còn đây mãi ngày nào cũng "trông"

Đ con đền đáp ân công

"Cù lao chín chữ" ghi lòng con đây..

(Trích thơ Cha Của Chúng Con của Từ Nhi)

No comments: