Saturday, October 24, 2009

Đau khổ! Điên!! Yêu!!!

Bạn đã bao giờ đau khổ vì yêu chưa? Nếu chưa, đó chẳng phải là tình yêu. Tình yêu, ngoài sự nhớ nhung, nó còn có đau khổ. Chính đau khổ làm cho tình yêu thêm mạnh mẽ và nồng nàn hơn.

Một người mẹ đau đớn quằn quại sinh ra con, nhưng khi thấy con rồi, người mẹ sung sướng biết dường nào. Ðứa con chính là tình yêu của mẹ.

Hai người yêu nhau, càng đau khổ vì nhau, tình yêu càng lớn. Ðau khổ khi thấy bạn mình ưu tư trăn trở với cuộc sống, đau khổ khi thấy bạn mình lâm vào cảnh bế tắc mà mình không thể gánh thay được, cho dù mình rất muốn, chính lúc đau khổ dùm bạn là lúc tình yêu đang mạnh mẽ.

Thiên Chúa đang đau khổ, Thiên Chúa đang yêu. Ngài yêu con người đến điên dại cuồng si. Ngài đau khổ khi nhìn thấy con người ngày càng lánh mặt Ngài, đau khổ khi nhìn thấy con người bỏ Ngài trốn đi ngoại tình. Ngài đau khổ chấp nhận, đau khổ chờ đợi, vì Ngài đang yêu.

Người ta bảo có điên mới yêu, có yêu mới điên. Thập giá đã chứng minh được điều ấy. Thập giá - chóp đỉnh của tình yêu - hội tụ đủ ba yếu tố : đau khổ - điên - yêu. Vì yêu, Chúa Giê-su chấp nhận đau khổ, treo mình trên thập giá. Vì yêu, Ðức Kitô trở thành người điên, chết như một tử tội, dù lòng chẳng nhuốm một vết nhơ.

Yêu là chấp nhận tất cả : đau khổ và điên.

J.M.C

No comments: