Wednesday, May 14, 2008

TÌNH BẠN

Nếu một ngày nào đó , bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc .

Hãy gọi cho tôi ! Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn ..

Nếu một ngày nào đó , bạn cảm thấy vô cùng đơn độc ..

Hãy gọi cho tôi ! Tôi sẽ đến bên bạn , chỉ để im lặng không nói một lời ,nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh .

Nếu một ngày nào đó bạn phân vân trước những quyết định của mình .

Hãy gọi cho tôi ! Tôi sẽ không quyết định thay cho bạn nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự lựa chọn của mình .

Nếu một ngày nào đó , bạn gặp thất bại trong công việc .

Hãy gọi cho tôi ! Tôi sẽ không đem đến cho bạn một công việc mới nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm một cánh cửa khác của thành công .

Nếu một ngày nào đó , bạn vô cùng đau khổ vì phạm sai lầm ..

Hãy gọi cho tôi ! Tôi không thể sữa chữa những sai lầm đó nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn .

Nếu một ngày nào đó , bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi .

Hãy gọi cho tôi! Tôi sẽ không níu giữ chúng lại , nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có những điểm khởi đầu và kết thúc .

Nếu một ngày nào đó , bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng .

Hãy gọi cho tôi ! Tôi không hứa sẽ làm cho bạn quên đi tất cả nhưng tôi có thể giúp bạn tìm lại niềm tin của cuộc sống.

Nhưng nếu một ngày nào đó bạn gọi tôi và không thấy tôi trả lời ..

Bạn hãy đến bên tôi vì lúc đó tôi đang cần bạn .

(Sưu tầm)

No comments: