Wednesday, April 16, 2008

Chương trình ĐGH Benedict XVI thăm viếng Hoa KỳĐồng hành với ĐTC Bênêđictô XVI thăm Washington, D.C. và New York,
(từ ngày 15 tới 20 tháng 4 năm 2008)

WASHINGTON DC - Hơn 5,000 binh sĩ đứng tề chỉnh cùng với Tổng thống Hoa Kỳ George Bush, phu nhân Laura và cô con gái Jenna đã chào đón khi máy bay Alitalia chở Đứa Giáo Hoàng Beenêdictô XVI hạ cánh tại phi trường quân sự Andrews Air Force Base sau trưa hôm nay (15/4/2008). Bà Anita McBride, chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân Laura cho biết rằng chính và Laura Bush đã tự mình sửa soạn từng chi tiết cho cuộc đón tiếp Đức Giáo Hoàng, thiết kế chu đáo cuộc đón tiếp mà đệ nhất phu nhân đã làm như chính lời bà nói là "một dấu hiệu kính trọng, yêu mến, và tình bạn với Đức Thánh Cha". Anita nói rằng: "Tổng thống và phu nhân Bush nhận định rằng ĐGH không chỉ là vị lãnh đạo thế giới nhưng là một vị lãnh đạo của một trong những tôn giáo vĩ đạo của thế giới".

Thứ Ba, ngày 15 (Rome, Washington, D.C.)

Trưa (6 a.m. ET) Khởi hành từ Phi trường Leonardo da Vinci, Rome.
4 p.m. Tới Andrews Air Force Base, Washington, D.C.
4:14 p.m. Di chuyển bằng xe hơi về Tòa Khâm Sứ Vatican tại Washington, D.C.

Thứ Tư, ngày 16 (Washington, D.C.)

Thánh Lễ và cầu nguyện riêng tại Nhà nguyện Tòa Khâm Sứ.
10:10 a.m. Di chuyển bằng xe hơi tới Tòa Bạch Ốc.
10:30 a.m. Nghi lễ đón tiếp nơi sân cỏ phía Nam Tòa Bạch Ốc; ĐTC phát biểu. Tiếp kiến với Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush tại Phòng Tiếp Tân.
Trưa: Di chuyển bằng popemobile về Tòa Khâm Sứ.
1 p.m. Ăn trưa với các Hồng y Hoa Kỳ, các thành viên Ban Chấp Hành Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ và phái đoàn tháp tùng ĐTC.
4:45 p.m. Tiếp kiến các vị đại diện những cơ quan bác ái Công giáo tại Tòa Khâm Sứ.
5:00 p.m. Di chuyển bằng xe, rồi bằng popemobile tới Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nơi có Nguyện đường Đức Mẹ La Vang.
5:45 p.m. Thánh Lễ đại trào và gặp gỡ với các Giám mục Hoa Kỳ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội; ĐTC phát biểu.
7:30 p.m. Di chuyển bằng xe hơi về Tòa Khâm Sứ.

Thứ Năm, ngày 17 (Washington, D.C.)

Gia đình TT Bush đón ĐGH Benedictô tại phi trường 15/4/2008
9 a.m. Di chuyển bằng xe hơi từ Tòa Khâm Sứ tới Nationals Park
10 a.m. Thánh Lễ tại Nationals Park; ĐTC giảng thuyết.
12:15 p.m. Di chuyển bằng xe hơi về Tòa Khâm Sứ.
4:40 p.m. Di chuyển bằng xe hơi tới Catholic University of America.
5 p.m. Gặp gỡ với các vị đại diện những Đại học Công giáo trên toàn quốc; ĐTC phát biểu.
6:15 p.m. Di chuyển bằng popemobile tới Trung Tâm Văn Hóa ĐTC Gioan Phaolô II.
6:30 p.m. Gặp gỡ với các vị đại diên các tôn giáo khác tại Pope John Paul Cultural Center.
7:30 p.m. Di chuyển bằng xe hơi về Tòa Khâm Sứ.

Thứ Sáu, ngày 18 (Washington, D.C., New York)

Thánh Lễ và cầu nguyện riêng tại Nguyện đường Tòa Khâm Sứ.
7:50 a.m. Cám ơn các nhân viên Tòa Khâm Sứ.
8 a.m. Di chuyển bằng xe hơi tới Andrews Air Force Base.
8:45 a.m. Khởi hành đi New York.
9:45 a.m. Tới Phi trường Quốc tế John F. Kennedy, New York.
10 a.m. Di chuyển bằng trực thăng tới Manhattan.
10:30 a.m. Tới sân bay Wall Street, và di chuyển bằng xe hơi tới Nhà Liên Hiệp Quốc.
10:45 a.m. Thăm Liên Hiệp Quốc. ĐTC phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Sau đó gặp gỡ các nhân viên điều hành.
1:45 p.m. Di chuyển bằng xe hơi tới tư gia Tổng Giám mục Quan Sát Viên thường trực Vatican tại Liên Hiệp Quốc.
5:45 p.m. Di chuyển bằng xe hơi tới Nhà thờ Thánh Giuse, New York.
6 p.m. Gặp gỡ Đại kết các Giáo hội Kitô; ĐTC phát biểu.
7:15 p.m. Di chuyển bằng xe hơi về tư gia Tổng Giám mục Quan Sát Viên thường trực Vatican tại Liên Hiệp Quốc.
7:30 p.m. Ăn tối với các Hồng y Hoa Kỳ, các thành viên Ban Chấp Hành Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ và phái đoàn tháp tùng ĐTC.

Thứ Bảy, ngày 19 (New York)

8:45 a.m. Di chuyển bằng xe hơi tới Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Patrick.
9:15 a.m. Thánh Lễ với các Linh mục và các Tu sĩ nam nữ; ĐTC giảng thuyết.
11:30 a.m. Đi bộ tới tư gia Hồng y Tổng Giám mục New York.
Trưa. Ăn trưa với Hồng y Edward M. Egan, TGM New York, các Giám mục phụ tá và phái đoàn tháp tùng ĐTC1:15 p.m. Di chuyển bằng popemobile về tư gia Tổng Giám mục Quan Sát Viên thường trực Vatican tại Liên Hiệp Quốc.
4 p.m. Di chuyển bằng xe hơi tới Đại Chủng viện Thánh Giuse, Yonders.
4:30 p.m. Gặp gỡ với các bạn trẻ và các chủng sinh; ĐTC phát biểu.
6:30 p.m. Di chuyển bằng xe hơi về tư gia Tổng Giám mục Quan Sát Viên thường trực Vatican tại Liên Hiệp Quốc.

Chúa nhật, ngày 20 (New York, Rome)

9:10 a.m. Di chuyển bằng xe hơi tới Ground Zero, nơi có nhiều người chết do vụ khủng bố.
9:30 a.m. Thăm Ground Zero; ĐTC cầu nguyện trong thinh lặng.
10 a.m. Di chuyển bằng xe hơi về tư gia Tổng Giám mục Quan Sát Viên thường trực Vatican tại Liên Hiệp Quốc.
1:50 p.m. Di chuyển bằng xe hơi tới sân banh Yankee Stadium.
2:30 p.m. Thánh Lễ tại Yankee Stadium; ĐTC giảng thuyết.
4:45 p.m. Di chuyển bằng xe hơi về tư gia Tổng Giám mục Quan Sát Viên thường trực Vatican tại Liên Hiệp Quốc.
7 p.m. Di chuyển bằng xe hơi tới sân bay Wall Street.
7:20 p.m. Tới sân bay Wall Street.
7:30 p.m. Di chuyển bằng trực thăng tới Phi trường Quốc tế John F. Kennedy, New York.
8 p.m. Nghi thức từ giã. Lời cám ơn của ĐTC.
8:30 p.m. Khởi hành trở v ề Rome.

Thứ Hai, ngày 21 (Rome)
10:45 a.m. (4:45 a.m. ET) Tới Phi trường Leonardo da Vinci, Rome. Kết thúc 5 ngày viếng thăm Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc của ĐTC Bênêđictô XVI.

No comments: