Tuesday, September 4, 2007

NƯỚC NON

Ảnh của Sen K. - Philippines (Hình chụp trên vịnh Hạ Long)

Nước non lặng một lời thề

Nước đi đi mãi không về cùng non

Nhớ lời nguyện nước thề non

Nước đi chưa lại non còn đứng không.

(Trích thơ Thề Non Nước của Tản Đà)

No comments: