Saturday, September 1, 2007

Mắt xích


Đây là câu chuyện về bốn chàng trai: Mọi Người, Người Nào Đó, Bất Kỳ AiKhông Ai.

Có một việc quan trọng cần làm ngay và Mọi Người dám chắc Người Nào Đó sẽ làm nó. Bất Kỳ Ai cũng có thể làm được việc này nhưng Không Ai làm.

Người Nào Đó tỏ vẻ tức giận về điều này, bởi đó là nhiệm vụ của Mọi Người. Trong khi đó, Mọi Người lại nghĩ có thể Bất Kỳ Ai làm được nhưng Không Ai hiểu rõ Mọi Người sẽ không làm.

Câu chuyện kết thúc. Mọi Người phàn nàn Người Nào Đó khi Không Ai làm việc mà đáng ra Bất Kỳ Ai cũng có thể làm.

No comments: