Friday, June 1, 2007

Thủy Hoả Tranh Công

Thủy Đức tinh quân cùng Hỏa Đức tinh quân tranh luận không nghỉ.Thủy Đức tinh quân nói: “Đem nước đổ trên lửa, lửa liền tắt ngúm, cho nên tôi mới là đại ca”.Hỏa Đức tinh quân nói: “Dùng lửa nấu nước, nước liền sôi lên, tôi là đại ca mới phải”.Ngọc hoàng đại đế nói: “Hai đảng mới cũ dưới hạ giới (chỉ về phái duy tân và phái bảo thủ), không hòa hợp với nhau như nước với lửa, cùng nhau công kích náo loạn cả thiên hạ bất an. Hôm nay các ngươi lại cùng nhau tranh đấu, lẽ nào các ngươi muốn đem cái bia Đảng Nhân (1) lên lập trên trời sao ?”(Yết hậu ngữ)Suy tư:Nước và lửa là hai thế lực mạnh trong vũ trụ đối chọi nhau chẳng bên nào hơn bên nào cả, hể lửa mạnh thì nước thua, mà nước nhiều thì lửa thua, đó là chuyện tự nhiên thôi, vậy mà chúng nó ai cũng muốn mình làm đại ca, mà không biết rằng hể mình làm đại ca thì thế gian hoặc là bị thiêu rụi trong lửa hoặc là bị chết chìm trong nước hết, nhưng nếu chúng nó “nhường nhịn” nhau, tức là hòa hợp với nhau thì con người sẽ rất hạnh phúc...Lý trí và tình cảm là hai thế lực lớn của con người, chỉ làm theo lý trí thì tình cảm không còn và dễ biến thành thù hận, chỉ đi theo tình cảm thì kỷ cương xổng chuồng dễ trở thành bại hoại, cho nên cần phải biết dung hòa giữa lý trí và con tim, đó chính là người khôn ngoan.Phân tích sự việc theo lý trí, đoán xét sự việc theo tình cảm và thực hành công việc theo lương tâm, mà lương tâm không phải là tiếng nói của Thiên Chúa sao ? Đó là sự dung hòa khôn ngoan của người Ki-tô hữu giữa lý trí và tình cảm, giữa nước và lửa, giữa cấp tiến và bảo thủ vậy.Thật là hạnh phúc !Bởi vì lúc đó thì chẳng ai muốn làm đại ca của ai nữa.
------------------------------------
(1) Thời Tống Huy Tông, gian thần Thái Kinh xây dựng bia Nguyên Hựu Đảng Nhân ở kinh thành và các châu huyện. Đem Tư Mã Quang và ba trăm chín mươi người liệt vào gian đảng, dần dần bài xích và giết sạch.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

No comments: