Thursday, June 7, 2007

Thứ tha là tiếng nói cuối cùng của những ai thực sự yêu thương

Vấn Ðáp 3

Kính thưa Ðức Thánh Cha, Ðức Thánh Cha nhắc lại cho chúng con những lời trong Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan: "Ai không yêu thương anh em mình là người thấy được thì cũng không thể nào kính mến Thiên Chúa là Ðấng họ không trông thấy". Nói cách khác, Ðức Thánh Cha dạy chúng con rằng các tác động yêu thương, tha thứ, an bình và đoàn kết đối với anh em mình phải được phát xuất từ tình yêu của Chúa Cha. Về nhu cầu cần phải yêu thương và tha thứ này, chúng con hoàn toàn đồng ý với Ðức Thánh Cha và chúng con sẽ dấn thân đặc biệt làm như thế như dấu chúng con cải thiện đời sống, khi chúng con tiến qua Cửa Thánh Năm 2000. Tuy nhiên, có một số trong chúng con khó thấy được Giáo Hội yêu thương và tha thứ ra sao. Là một chứng nhân của lòng thứ tha, vị đã từng thứ tha cho người gây thương tích về thể lý cho mình và là vị đã can đảm xin tha cho các lỗi lầm của Giáo Hội, Ðức Thánh Cha có thể soi sáng cho chúng con biết không về vấn đề rất quan trọng này?

========= ĐTC JPII trả lời:

Giới trẻ thân mến:

- Vấn nạn thứ ba này cũng tìm thấy giải đáp của nó nơi ý nghĩa của tình yêu. Cha muốn nói rất chân tình với các con rằng thứ tha là tiếng nói cuối cùng của những ai thực sự yêu thương. Thứ tha là dấu chứng cao cả nhất của khả năng yêu thương như Thiên Chúa yêu, vì Ngài yêu thương chúng ta và vì thế liên lỉ thứ tha cho chúng ta. Hướng về Cuộc Mừng Kỷ Niệm nay đã gần kề, một dịp xứng hợp để xin ơn tha thứ và ân xá, Cha muốn Giáo Hội, theo giáo huấn của Chúa Giêsu, phải đi tiên phong trong việc canh tân cuộc hành trình hoán cải liên lỉ là cuộc hành trình thuộc về Giáo Hội, cho tới ngày Giáo Hội ra trước nhan Chúa. Vì lý do này nên Cha đã viết, trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, Cộng Ðồng Giáo Hội phải trở nên "ý thức trọn vẹn hơn về tội lỗi nơi con cái của mình" (Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba Ðang Ðến, đoạn 33).

Cuộc hành trình tiến đến Cửa Thánh là một cuộc hành hương thực sự đối với những ai muốn sửa đổi cuộc sống của mình và trở về với Chúa bằng cả tấm lòng mình. Khi vượt qua ngưỡng cửa này, chúng ta không được quên ý nghĩa của nó. Cửa Thánh là lối vào sự sống mới Chúa Kitô hiến ban cho chúng ta. Và sự sống, như các con qúa rõ, không phải là một mớ lý thuyết mà là một điều gì đó được mang ra sống mỗi ngày ở mức độ thực tiễn. Sự sống là tất cả mọi thái độ, mọi lời nói, mọi hành vi cử chỉ cũng như tâm tưởng dính dáng đến chúng ta và làm cho chúng ta thấy được chính mình về cái chúng ta là.

Giới trẻ của Giáo Phận Rôma thân mến, Cha cám ơn các con vì lời các con hứa với Cha rằng các con sẽ liên lỉ dấn thân làm dấu hiệu sống động cho việc hòa giải và thứ tha. Ở vào tuổi của các con, các con có rất nhiều dịp để làm chứng về mối thân hữu chân tình và quảng đại. Các con hay tăng bội các dịp này lên, và niềm vui, một tặng ân của việc Chúa Kitô hiện diện, sẽ trổ sinh trong các con: một niềm vui các con được gọi đến để truyền đạt và chia sẻ với mọi người các con quen biết. Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế duy nhất của thế giới: Người là Sự Sống ban cho cuộc đời mỗi người ý nghĩa thực sự.

Giới trẻ thân mến, các con đừng bao giờ mệt mỏi trong việc đặt ra những vấn nạn theo tính tò mò hợp lý cùng với một lòng ước ao học hỏi. Ðúng thế, ở vào lứa tuổi của các con, các con muốn biết về những cái mới mẻ và hay ho. Các con hãy giữ lấy ước muốn này để hiểu được sự sống; các con hãy yêu mến sự sống, một tặng ân và là một sứ vụ Thiên Chúa ký thác cho các con để các con cộng tác với Ngài trong việc cứu thế giới.

No comments: