Thursday, June 21, 2007

Sứ điệp Hoà Bình Thế Giới 2008

“Gia đình nhân loại, cộng đồng của hòa bình”

Roma, ngày 19/6/2007 (Zenit) - “Gia đình nhân loại, cộng đồng của hòa bình” : là chủ đề đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chọn cho sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 41, được mừng vào ngày đầu năm dương lịch 1/1/2008.Theo tin Tòa Thánh Vatican « đề tài được Đức Thánh Cha chọn dựa vào xác tín rằng việc nhận thức về định mệnh chung và kinh nghiệm về sự đồng tâm chính là những yếu tố căn bản để thực hiện công ích và để xây dựng hòa bình cho nhân loại »« Nhìn nhận rằng mối hiệp nhất của gia đình nhân loại quả thực hơn bao giờ hết chính là thiên ý trong chính giây phút lịch sử hiện nay, khi mà các tổ chức quốc tế và đang bị khủng hoảng và trước những hiểm họa đang xẩy ra hiện nay mà cộng đồng quốc tế đang băn khoăn lo lắng. Mỗi người, mỗi dân tộc được mời gọi để sống và tự cảm nhận được rằng mình thuộc về gia đình nhân loại đã được Thiên Chúa tác thành như một cộng đồng của hòa bình ! »Cũng như Công Đồng Vatican II đã xác định : « Quả vậy, mọi dân nước làm nên một cộng đồng. Tất cả mọi dân tộc có cùng một cội nguồn, bởi vì Thiên Chúa đã làm cho mọi nòi giống định cư trên khắp mặt đất (Tuyên ngôn Nostra aetate 1,2). Chính vì vậy mà Công Đồng đã xác nhận : « Mọi nhóm phải để tâm đến nhu cầu và những khát vọng chính đáng của các nhóm khác, và hơn nữa phải quan tâm đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại » (Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, 26) « Nếu nhân phẩm của con người đã được tác tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa và đã được mạc khải trong Cựu Ước, thì sự hiệp nhất của nòi giống nhân loại chính là một trong các chân lý tinh hoa nhất của Kitô giáo ».Thông báo cũng ghi nhận thêm mối liên hệ giữa hai thông điệp hòa bình đầu tiên của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với thông điệp hòa bình năm 2008 : « Đề tài : “Gia đình nhân loại, cộng đồng của hòa bình” khai triển một cách mạch lạc và ăn khớp với suy tư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong các sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2006 : « Hòa bình trong chân lý » và năm 2007 : « Nhân vị, trọng tâm của hòa bình ».Chính Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban hành sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới đầu tiên do chính Ngài sáng lập vào năm 1968. Từ năm 1968 đến 1978, có tất cả 11 sứ diệp Ngày Hòa bình thế giới trong triều đại của Ngài.Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập Ngày Hòa Bình Thế Giới để gửi đến « tất cả những người bạn yêu mến hòa bình » : « Đề nghị tận hiến cho hòa bình ngay từ ngày đầu tiên của năm mới thực ra, theo thiển ý của tôi, không hoàn toàn thuộc về tôn giáo và công giáo. Đề nghị này muốn được tất cả mọi bạn hữu đích thực của hòa bình tham gia, như là một sáng kiến của chính họ. Đề nghị này phải được diễn đạt theo các hình thức tự do, thích hợp với cá tính đặc biệt của mỗi cá nhân, khi mỗi người hiểu được rằng mọi tiếng nói trên thế giới đều một lòng một ý để tán dương sự thiện ích căn bản chính là hòa bình thì thật cao đẹp và khẩn thiết biết bao ! »Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã ban hành cả thảy 27 sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới từ năm 1979 đến 2005, trong triều đại của Ngài.Cuốn sách của Đức Cha Olivier De Berranger, giám mục giáo phận Saint.Denis với đề tựa : « Hòa bình sẽ là chữ cuối cùng của lịch sử » (do nhà xuất bản Parole et Silence, 2001) đã có công thu thập các tinh hoa của gia tài hòa bình kể từ thông điệp « Pacem in terris » (Hòa bình trên thế giới) của Đức Giáo Hoàng Gioan XXII, xuyên qua tiếng kêu cứu cầ Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ở Liên Hiệp Quốc : « Sẽ không bao giờ còn chiến tranh nữa ! » và cuộc gặp gỡ Assisi vào năm 1986, cũng xuyên suốt với sợi chỉ hồng của mối Phút Thật : « Phúc cho ai biết xây dựng hòa bình ».
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu

No comments: