Sunday, June 17, 2007

Cho Con Cách Sống

Nếu sống trong la mắng
Con sẽ học lời hư.
Và nếu hay cãi lại
Con bắt chước ngay mà.

Nếu sống trong bạo lực
Con ngược ngạo theo ngay,
Mới hay mầm thù nghịch
Dễ gieo lòng thơ ngây.

Nếu hay bị chê cười
Con tự ti, nhút nhát.
Ngày mai này lớn lên
Sao tự tin, thành đạt?

Nếu nặng lời nhục mạ
Con mặc cảm lỗi lầm,
Điều hay dở khó phân
Dễ sa đường lầm lạc.

================

Nếu cho con khoan dung
Con học lòng kiên nhẫn.
Cho con lời khích lệ
Con thêm phần tự tin.

Một lời khen đúng lúc
Con thấy mình lớn hơn.
Luôn nói điều ngay thẳng
Con học sự liêm trinh.

Che chở bởi yêu thương
Giúp con lòng nhân hậu.
Tập cho con khuôn phép
Con tự chủ bản thân.

Lòng tin và thương mến
Sẽ cho con mọi điều ...

Nguyễn Hồng Uy phỏng dịch

No comments: