Saturday, September 6, 2008

Hòn Ðá Ném Ði

Văn hào Nga Leon Tonstoi có kể câu chuyện ngụ ngôn nhu sau: Có một nguời hành khất nọ dến truớc cửa nhà của một nguời giàu có để xin bố thí. Một dồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi nguời giàu có. Nhưng, mặc cho nguời khốn khổ van xin, nguời giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của nguời hành khất, thay vì bố thí, nguời giàu đã lấy đá ném vào con nguời khốn khổ.

Nguời hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn dá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng: "Ta mang hòn đá này cho dến ngày nhà ngươi sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó dể ném trả lại ngươi".

Ði dâu, nguời hành khất cũng mang theo hòn dá ấy. Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù.

Năm tháng qua di. Lời chúc dữ của nguời hành khất dã thành sự thật. Vì biển lận, nguời giàu có bị tuớc doạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm dó, nguời hành khất chứng kiến cảnh nguời ta áp giải nguời giàu vào tù ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn nguời áp tải. Tay ông không rời bỏ hòn dá mà nguời giàu dã ném vào nguời ông cách đây muời mấy năm. Ông muốn ném hòn dá dó vào nguời tù dể rửa sạch mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy dáng thương của kẻ đang bị cùm tay, nguời hành khất thả nhẹ hòn dá xuống đất rồi tự nhủ: "Tại sao ta lại phải mang nặng hòn dá này từ bao nhiêu năm qua? Con nguời này, giờ dây, cũng chỉ là một con nguời khốn khổ như ta".

Tha thứ là diều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất mà Kitô Giáo đã cống hiến cho con nguời.

Trao ban tiền của, trao ban thì giờ, trao ban chính mạng sống mình là diều xem ra dễ làm hơn trao ban lòng tha thứ. Tha thứ là tuyệt dỉnh của yêu thương bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình. Của lễ hy sinh trên thập giá của Chúa Giêsu đã nên trọn khi Ngài thua với Chúa Cha: "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm".

Tha thứ là của lễ dẹp lòng Chúa nhất, bởi vì qua dó, con nguời duợc nên giống Thiên Chúa hon cả. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu dã mạc khải cho chúng ta là Thiên Chúa tha thứ và tha thứ không ngừng. Và chỉ có một Thiên Chúa tha thứ không ngừng ấy mới có thể dòi hỏi con nguời phải tha thứ không ngừng...

Tha thứ là nét cao đẹp nhất của lòng nguời, bởi vì càng tha thứ, con nguời càng nên giống Thiên Chúa.

Trích sách Lẽ Sống

No comments: