Wednesday, April 2, 2008

Đức Giáo Hoàng: Gặp Chúa để gặp thật chính mình

“Giải thích về Đức Tin và Lý Trí trong đời sống Thánh Augustinô”

VATICAN (Zenit,org). Sự biết Chúa hướng dẫn ta biết chính mình và căn tính thật của mình, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần 30/1 dành cho gương mặt Thánh Augustinô, giám mục Hippo.
Đức Giáo Hoàng nói về tương quan giữa đức tin và lý trí trong đời sống Thánh Augustinô. Trong hai bài suy niệm cuối cùng, ngài đã giải thích về đời sống và những ngày cuối đời của triết gia và thần học gia này.

Đức Thánh Cha nói, Augustinô đã bỏ đức tin Công Giáo lúc còn trẻ, “bởi vì ngài không thể thấy đức tin có thể lập luận cách hợp lý, và cũng không muốn một tôn giáo nào đối với ngài không phải là một diễn tả của lý trí—nghĩa là, chân lý.”

“Sư khao khát chân lý của ngài là triệt để và dẫn ngài đi xa đức tin Công Giáo,” Đức Thánh Cha nói thêm. “Tính triệt để của ngài lên tới mức ngài không thoả mãn với những khoa triết không vươn tới chính chân lý, và không gặp được Thiên Chúa –không phải là một Thiên chúa như là một giả thuyết vũ trụ học cuối cùng, nhưng Thiên Chúa thật, Đấng ban sự sống và kết hợp sự sống chúng ta.”Giáo Hoàng Biển Đức XVI then brought to the forefront the consideration of the relationship between faith and reason: "These two dimensions, faith and reason, should not be separated nor opposed, but rather go forward together.
Sau đó Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI làm nổi bật sự quan sát về tương quan giữa đức tin và lý trí: “Hai chiều kích này, đức tin và lý trí, không thể chia rẻ hay chống đối, nhưng đúng hơn tiến bước chung.

“Vì Augustinô viết sau lúc trở lại, đức tin và lý trí là ‘hai sức mạnh dẫn chúng ta tới sự hiểu biết.’”

Khi trưng dẫn hai câu thời danh của Augustinô –“Tôi tin để hiểu” và “Tôi hiểu để tin” – Đức Giáo Hoàng nói những khẳng định đó “diễn tả sự tổng hợp của vấn đề này.”Ngài tiếp: “Sừ hài hoà giữa đức tin và lý trí có nghĩa hơn hết là Thiên Chúa không ở xa chúng ta; Người không ở xa sự lập luận và sự sống chúng ta; Người ở gần mọi người, gần con tim chúng ta và gần lý trí chúng ta nếu chúng ta thật sự theo đường lối của Người.

“Chính sự gần gũi này của Thiên Chúa với con người mà Augustinô đã kinh nghiệm với sức mạnh lạ thường.”“Sự hiện diện của Thiên Chúa trong con người là thâm sâu và đồng thời là mầu nhiệm,” Đức Thánh Cha nói. “Sự xa cách Thiên Chúa tức là sự xa cách khỏi chính mình.”

“Bởi vì Augustinô đích thân kinh nghiệm cuộc hành trình tinh thần và thiêng liêng này, ngài ra sức chuyển gởi nó trong những tác phẩm của ngài cách cấp thiết, trong chiều sâu và khôn ngoan”.“Một con người xa Chúa thì cũng xa với chính mình, xa lạ với mình, họ chỉ có thể gặp chính mình bằng cách gặp Chúa,” Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói. “Con đường này dẫn tới chính mình, tới chính mình và căn tính thật của mình.”Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Như vậy Augustinô đã gặp Chúa và suốt đơi đã kinh nghiệm Chúa tới mức sự thực tế này—là hơn hết một sư gặp gỡ với một nhân vật, Chúa Giêsu Kitô—đã thay đổi sự sống của ngài, cũng như đã thay đổi sự sống của rất nhiều người nam và nữ đã có ân sủng gặp Chúa.”

No comments: