Tuesday, February 26, 2008

THIẾU NỮ KHÁM PHÁ ĐỨC TIN TẠI LỘ ĐỨC

Năm 1991, Cha André Cabes, người Pháp, thành lập ”Trường Phúc Âm - École de l'Évangile” tại kinh thành Thánh Mẫu Lộ Đức. Trường Phúc Âm thu nhận học viên trong vòng 9 tháng để sống kinh nghiệm cộng đoàn, suy tư cầu nguyện và học hỏi Phúc Âm. Trường cũng nhắm huấn luyện các học viên trở thành tông đồ hoạt động nơi giáo xứ hoặc bên cạnh người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trong số các học viên có cô Anna - 19 tuổi - người Hungari. Chính cô kể lại kinh nghiệm sống nơi Trường Phúc Âm ở Lộ Đức.

Tôi sinh ra tại Eger trong một gia đình Công Giáo đạo đức. Ông Bà chúng tôi là tín hữu sùng đạo. Chính Ông Bà giúp gia đình chúng tôi sống đạo đàng hoàng. Năm 9 tuổi, tôi xưng tội và rước lễ lần đầu. Từ đó mỗi Chúa Nhật tôi theo hai chị đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Lúc ấy tôi không hề ý thức tuổi thơ tôi trải qua trong thời kỳ đất nước Hungari sống dưới chế độ cộng sản vô thần!

Vài năm sau ngày rước lễ lần đầu, tôi bỏ bê mọi việc đạo đức. Đối với tôi, có nhiều việc khác phải làm quan trọng hơn là việc đi nhà thờ hoặc cầu nguyện. Năm 16 tuổi, một hôm đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, tôi nghe thông báo mời gọi người trẻ tham dự cuộc chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Tuần lễ tiếp liền đó tôi miên man suy nghĩ về lời mời gọi. Sau cùng tôi quyết định tham dự cuộc chuẩn bị.

Tôi sung sướng cảm thấy mình ở giữa các bạn trẻ khác để khám phá ra Kitô Giáo, đào sâu Đức Tin và chuẩn bị tinh thần lãnh bí tích Thêm Sức. Tôi nhớ như in lời Đức Giám Mục nói với chúng tôi:

- Cha rất hài lòng thấy các con tỏ ra trưởng thành, vì chính các con tự ý thức về sự cao cả của hành vi Đức Tin. Chính các con hoàn toàn tự do đến xin lãnh bí tích Thêm Sức, chứ không phải Cha Mẹ các con quyết định thay các con, giống trường hợp bí tích Rửa Tội. Cha rất hãnh diện về các con!

Lời nói của Đức Giám Mục giúp tôi hiểu rằng quyết định tự ý xin lãnh bí tích Thêm Sức là quyết định quan trọng. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc!

Thời gian tôi sắp mãn bậc trung học, chị tôi rời Hungari sang Pháp, đến tham dự khóa học 9 tháng tại Trường Phúc Âm ở Lộ Đức. Lúc đó tôi không rõ Trường dạy môn gì nhưng chỉ thấy rằng, khi trở về, chị tôi hoàn toàn đổi khác. Điều này khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên. Chị tôi không hề giải thích cho tôi biết về ”Trường Phúc Âm”, nhưng lối sống của chị thật an bình và thấm đượm tình thương. Trong lòng tôi bỗng nẩy ra ước muốn tham dự khóa học tại Trường này.

Tôi xin đến Pháp và bắt đầu học tiếng Pháp trong vòng một năm. Sau đó, tôi gia nhập ”Trường Phúc Âm” ở Lộ Đức. Từ trước tới nay tôi giữ đạo và thực hành đạo theo truyền thống và vì thói quen. Giờ đây tôi ước muốn thay đổi cách sống đạo. Tôi suy tư về bản thân mình, về cuộc sống, về Tình Yêu THIÊN CHÚA và về tội lỗi. Tôi cố gắng tìm giải đáp cho các vấn nạn này.

Tôi cảm thấy sung sướng ở trong ”Trường Phúc Âm”. Tôi học cách thức yêu thương và chấp nhận người khác cũng như chấp nhận chính tôi. Đời sống cộng đoàn, kinh nguyện, niềm vui, tình huynh đệ và Tình Yêu THIÊN CHÚA là suối nguồn giúp tôi mỗi ngày một tiến xa hơn trên cuộc sống Đức Tin. Dần dần tôi khám ra Kinh Thánh và Kinh Thánh trở thành kho tàng cho cuộc đời tôi. Tôi tiến gần đến Chúa nhờ lời cầu nguyện cá nhân. Tôi cũng học biết cách thức yêu mến Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ và yêu mến phục vụ Giáo Hội tại Hungari. Tôi chỉ là giọt nước trong biển cả nhưng luôn luôn có Đấng cầm tay dẫn tôi đi đến nơi nào Ngài muốn, giống như Ngài làm cho đến lúc này đây. Tôi mượn lời thánh Augustino để thân thưa với Chúa rằng:

- Xin Chúa ban cho con sức mạnh để thi hành điều Chúa muốn con làm, như thế, Chúa có thể bảo con làm bất cứ điều gì Chúa muốn!

... Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ: ”Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Matthêu 16,24-26).

(”Lourdes Magazine”, n.53, Juillet/1996, trang 23)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
(radiovaticana.org)

No comments: