Tuesday, February 12, 2008

Dạ Tiệc Xuân Mậu Tý 2008

Những hình ảnh được ghi nhận tại 2 buổi Dạ Tiệc Mừng Xuân Mậu Tý của Gx. Các Thánh Tử Đạo, Arlington - Virginia, vào 2 đêm Thứ Bảy và Chúa Nhật, ngày 9-10 tháng 2 năm 2008.

Flickr Album

Hình ảnh Nhà thờ tương lai.

No comments: