Friday, April 20, 2007

Vài mẩu thơ nhỏ

HƯƠNG KINH

nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington D.C.

Xoan trắng hoa rồi, nhớ Phục Sinh,

Con dâng về Mẹ nén hương kinh

Hòa theo giun dế, hòa theo lặng,

Quyện với tâm tư, quyện với tình.


HOA THƯƠNG KHÓ - Passion Flower

Ảnh Cao Tường.

Gọi là Hoa Thương Khó, vì nhụy hoa có dạng giống 3 cái đinh và 5 dấu ấn như trên Thánh Giá.

Cám ơn hoa đã vì ta nở

Thế giới vui vì mỗi lẻ loi.

(Thơ Tô Thùy Yên)

No comments: