Sunday, April 8, 2007

THẬP TỰ HOÀNG HÔN

Ảnh của Diệp Hải Dung, Sydney, Australia ( Hình chụp tại Sidney)

Thập tự buồn đơn độc giữa hoàng hôn

Ghi dấu ấn tình yêu vào muôn thuở!!

(Diệp Hải Dung)


CHIỀU GÔN-GÔ-THA
Giờ thứ sáu

Người gục đầu tắt thở
Đất chuyển mình
Đá lở
Núi lung lay
Xôn xao vũ trụ
U uất trời mây
Màn đền thờ tự xé dọc làm đôi
Mồ đá mở thánh nhân xưa về lại
Lời tuyên xưng bi tráng giọng ngoại lai :
- Ôi người này đúng là Con Thiên Chúa

Bóng tối thoái lui
Tà thần kinh hãi
Cuộc vượt qua tuyệt vời
Tên Satan chiến bại
Ánh phục sinh sáng bừng trên nhân loại
Bao ngàn năm chờ đợi phút giây này

Một chiều Gôn-gô-tha
Muôn đời sau nhớ hoài
Giêsu Na-da-ret vua Do Thái
Chết vì yêu nên rộng mở đôi tay
Chết vì yêu cả loài người
Chết vì yêu riêng mình tôi

Ngàn năm xưa Người thấy cảnh
Ngày hôm nay con nghẹn lời
Khi cố viết những vần thơ nhỏ bé
Những vần thơ nhỏ bé kính yêu Người

ĐOÀN CHINH NAM

No comments: