Saturday, February 24, 2007

WELCOME

Xin chào các bạn đến với Chương Trình Truyền Hình Vinh-Sơn-Liêm.

V
S
L


Channel Online: http://tv.vinhsonliem.org

1 comment:

Hoài Vọng Nhân said...

hay đấy!!! cố lên!!!